Process

Manages Process

12
آگوست

تماس با ما

جهت همکاری با ما ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید . اطلاعات خواسته شده  را تکمیل کنید و درمورد پروژه ی خود توضیح دهید . اطلاعات را ثبت کنید...

بیشتر بخوانید
12
آگوست

نهایی کردن پروژه

در صورتی که تصمیم به همکاری با ما داشتید ، روند پروژه و همچنین فعالیت های مورد نیاز با شما چک میشود و پس از تایید ، پروژه نهایی...

بیشتر بخوانید
12
آگوست

تکمیل و تحویل پروژه

پروژه شما انجام شده و برای باز بینی اولیه برای شما ارسال میشود . در صورت نیاز ویرایش های مورد نیاز انجام میشود . پس از تایید نهایی توسط...

بیشتر بخوانید