تیزر تبلیغاتی دیتیلینگ خودرو

به سفارش : مجموعه پرشین نانو سنتر
دسته بندی : تصویربرداری و تدوین – تیزر تبلیغاتی
سال ساخت : 2022
تصویر و تدوین : گروه آرشا

در این پروژه هدف از تولید تیزر ، نمایش تغییرات خودرو بعد از انجام پولیش و نانو سرامیک است که به صورت قبل و بعد به تصویر کشیدیم .

پیشنهاد ما …

مشتری شما همیشه نسبت به محصول یا خدمات شما کنجکاو است . پس یک تیزر تبلیغاتی اثر بخش باید بتواند به صورت کامل محصول یا خدمات شما را به تصویر بکشد .