عکاسی کافه رستوران

به سفارش : کافه رستوران دادلی
دسته بندی : عکاسی محصول
سال عکاسی : 2022
عکاس : گروه آرشا

در این پروژه هدف از تولید محتوای عکسی ، پست کردن در اینستاگرام و معرفی آیتم های غذایی و نوشیدنی کافه بود .

پیشنهاد ما …

با استفاده از عکاسی محصول ، شما به مشتری چیزی ره که قرار است تحویل بگیرد را نشان میدهید ؛ درنتیجه تصمیم گیری راحت تری خواهد داشت .